Golfvaardigheids-Bewijs

Het Golfvaardigheidsbewijs werd in 1988 door de Koninklijke Belgische Golf Federatie ingesteld.

Het beoefenen van het golfspel en haar tradities laten eerbiedigen met eenzelfde ingesteldheid als bij haar oorsprong, is enkel mogelijk indien alle spelers de universele golfregels respecteren. Enkel personen in het bezit van een federale kaart, of een federale "stagiairekaart", als bewijs dat ze zijn aangesloten bij een Belgische club erkend door de K.B.G.F., mogen de testen van het GVB afleggen. Deze spelers moeten bewijzen dat ze een voldoende kennis hebben van de etiquette en van de voornaamste spelregels. Ze moeten tevens een voldoende technische bekwaamheid hebben om het bewijs te verkrijgen.

Het junior comité staat in voor een goede begeleiding van de jeugd tot het behalen van dit GVB. Op vaste tijdstippen zal er gewerkt worden rond de regels en etiquette. De vaardigheden maken deel uit van de junior lessen.
Het GVB examen vindt plaats aansluitend aan de lessen. De data zijn terug te vinden in de kalender.

Contact: Kurt Vanderlinden
Email: kurt@kvdl.be