Doelstelling

In februari 2010 zijn we gestart met het uitbreiden van de junior werking binnen de Golf & Business Club Kampenhout. Na enkele jaren van geleidelijke opbouw en een focus hoofdzakelijk op lessen en stages, hebben we begin 2010 vanuit de junior sectie en het Committee duidelijke doelstellingen uitgewerkt. We zijn beginnen bouwen aan een stevige basis met als doel onze jeugd een volwaardig programma aan te bieden binnen onze club alvorens we met onze jeugdspelers naar buiten willen treden.

Junior Golf Kampenhout wil in eerste instantie de jeugd van Golf & Business Club Kampenhout een volwaardig programma aanbieden wat lessen en trainingen betreft, het behalen van een GVB (route36), de eigen competities alsook de stages of kampen. Hierbinnen zal er gewerkt worden volgens bepaalde schema’s waarbij allerhande facetten van het golfen de nodige aandacht zullen krijgen, zoals: technieken, spelvaardigheid, etiquette, regels, fysiek, voeding, fair play, spelvormen,… Onze doelstelling is zo veel mogelijk jeugdspelers te vormen tot volwaardige jeugdgolfers en hen hierin de best mogelijke begeleiding te geven.

Vanaf 2016 zijn we gestart met een volwaardig sportief programma dat is aangepast aan de mogelijkheden van elk individu. Een competitief luik werd toegevoegd aan het programma. In 2018 is er extra aandacht voor het competitieve luik door het aanbieden van extra lessen, trainingen en een meer individuele aanpak.

Zo zullen we bij de jongste junioren - die vaak niet over een officiële handicap beschikken - de nadruk leggen op het spelenderwijs aanleren van alle onderdelen van de golfsport. Hiervoor richten we geregeld specifieke competities in op de par-3 oefenholes of met aangepaste afslagplaatsen (orange tees).

De jongeren die al beschikken over een officiële handicap worden ingedeeld in vier groepen. Voor hen organiseren we aangepaste doorgedreven lessen. Het is ons doel om op termijn meerdere junioren af te vaardigen in de Golf Vlaanderen, AFGolf en federale competities. Golf is sinds 2016 immers een Olympische sport. De kans dat België daar ooit vertegenwoordigd zal worden door één van de huidige jeugdspelers uit één van de Belgische clubs is reëel. Mits een correcte kwaliteitsvolle begeleiding, kan dit een droom zijn voor menig van onze jeugdspelers.

Tenslotte willen we zoals in de voorbije jaren, het groepsgebeuren meer benadrukken. Sinds 2021, en dat trekken we ook door naar 2022, niet op zijn minst naar de ontwikkeling van een meisjesgroep, is onze spreuk: "Ook golfen doe je samen". Om dit te bereiken, zullen we een aantal activiteiten buiten de lessen en trainingen organiseren. Intussen werd er in 2020, dankzij onze sponsors een aangepast "junior-club-uniform" ontwikkelt, dat tijdens alle activiteiten het samenhorigheidsgevoel zal aanwakkeren en de visibiliteit van Junior Golf Kampenhout binnen en buiten onze club in de verf zal zetten.