Doelstelling

In februari 2010 zijn we van start gegaan met een uitgebreidere junior werking binnen de Golf & Business Club Kampenhout. Na enkele jaren van geleidelijke opbouw en een focus hoofdzakelijk op lessen en kampen, hebben we begin 2010 samen met onze club duidelijke doelstellingen uitgewerkt. We zijn beginnen bouwen aan een stevige basis met als doel onze jeugd een volwaardig programma aan te bieden binnen onze club alvorens we met onze jeugdspelers naar buiten willen treden.

Junior Golf Kampenhout wil in eerste instantie de jeugd van Golf & Business Club Kampenhout een volwaardig programma aanbieden met betrekking tot de lessen, het behalen van een GVB, de eigen competities alsook de golfkampen. Hierbinnen zal er gewerkt worden volgens bepaalde schema’s waarbij allerhande facetten van het golfen de nodige aandacht zullen krijgen, zoals: technieken, spelvaardigheden, etiquette, regels, fysiek, voeding, fair play, spelvormen,… Onze doelstelling is zo veel mogelijk jeugdspelers te vormen tot volwaardige jeugdgolfers en hen hierin de beste begeleiding te geven.

Vanaf 2016 hebben we gestart met een volwaardig sportief programma aangepast aan de mogelijkheden van elk individu. Het competitieve luik was toegevoegd aan het programma. In 2018 is er extra aandacht voor het competitieve luik door het aanbieden van extra lessen, trainingen en een meer persoonlijke aanpak.

Zo zullen we bij de jongste junioren - die vaak niet over een officiële handicap beschikken - de nadruk leggen op het spelenderwijs aanleren van alle onderdelen van de golfsport. Hiervoor richten we geregeld specifieke competities in op de par-3 oefenholes of met aangepaste afslagplaatsen (orange tees).

De jongeren die al beschikken over een officiële handicap worden ingedeeld in vier groepen. Voor hen organiseren we aangepaste doorgedreven lessen. Het is ons doel om op termijn meerdere junioren af te vaardigen in de nationale competities. Golf is immers een Olympische sport in 2016 en 2020. De kans dat België daar vertegenwoordigd zal worden door iemand die momenteel nog jeugdspeler is, zal zeer groot zijn. Mits de juiste en goede begeleiding kan dit een droom zijn voor menig jeugdspeler.

Tenslotte willen we zoals alle voorgaande jaren, ook het groepsgebeuren meer benadrukken. Om dit te bereiken, zullen we een aantal activiteiten buiten de lessen organiseren. Het invoeren van een "junior-club-uniform" tijdens de wedstrijden en lessen zal ook bijdragen tot dit samenhorigheidsgevoel en tot de visibiliteit van Junior Golf Kampenhout binnen en buiten onze club.