Fairplay & Gedragscodes

De golfsport staat bekend om het ‘bijna’ altijd spelen zonder scheidsrechter. Het spel is gebasseerd op de integriteit van de speler, die rekening houdt met andere spelers en volgens de regels speelt. De geest van het golfspel gaat erom dat, hoe gedreven de speler ook is, men onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief gedrag vertoont. Dit staat ook zo vermeld in de etiquette van het golfspel. De etiquette geeft richtlijnen over de manier waarop het golfspel dient gespeeld te worden, zodat iedere speler ten volle van het spel kan genieten.

Fairplay bestaat uit verschillende onderdelen die allen even belangrijk zijn en dit hangt onlosmakelijk samen met onze gedragscodes, die wij vooropstellen naar spelers, naar ouders, en naar trainers en begeleiders toe. Je vindt heel wat Fairplay elementen terug in deze gedragscodes.

Gedragscodes :

Jeugdspelers :

 • Golf moet aangenaam zijn en je moet er plezier aan beleven.
 • Speel eerlijk en volg de golfregels, doe dit voor jezelf en voor de anderen.
 • Respecteer je golfvrienden, pro´s en begeleiders.
 • Draag zorg voor je materiaal, dat van de club en de baan of practice.
 • Volg de etiquette , wees beleefd en geduldig.
 • Wees een sportieve winnaar en ook een faire en goede verliezer.
 • Kom op voor je eigen standpunt, maar op een respectvolle manier.
 • Een beleefd en goed gedrag dwingt respect af bij anderen.
 • Kom op voor anderen en kom in tegen pestgedrag.
 • Moedig een minder begaafde speler aan, een complimentje kost je helemaal niks.
 • Hou je aan de afspraken en kom op tijd, laat weten als je niet kan komen.
 • Zet je voor 100 % in tijdens lessen en trainingen.
 • Volg je lichaam en sport gezond.
 • Wees fier op jouw sport binnen en buiten de club.

 • Ouders :

 • Laat uw kinderen plezier beleven aan hun sport.
 • Inzet en eerlijkheid haalt het op winnen. Respecteer etiquette en golfregels.
 • Steun uw kind te allen tijde in de door hun nagestreefde ambities, hoe klein of groot die ook mogen zijn.
 • Schat het talent van uw kind goed in. Zet geen onnodig druk of te hoge doelen.
 • Leer je kind sportief omgaan met verlies en ontgoocheling.
 • Focus op positieve aspecten.
 • Geef steun tijdens moeilijke periodes en spel niet altijd de les.
 • Besef dat je een ouder bent en geen trainer. Laat de trainers ook hun werk doen.
 • Meelopen kan voor onnodige druk zorgen, voel aan wat je kind wil.
 • Respecteer andere spelers, ouders, trainer,
 • Reageer constructief en corrigerend wanneer uw kind onsportief of ongepast gedrag vertoont t.o.v. golfregels, medespeler, referee of materiaal.
 • Waardeer de prestatie van uw kind, reageer bescheiden.
 • Promoot een sportieve, eerlijke en gezonde levensstijl.
 • Besef dat er meer is in leven van een kind dan golf.

 • Trainers & begeleiders :

 • Wees bewust van je verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie.
 • Geef les & train op een positieve, gemotiveerde, motiverende en enthousiaste manier.
 • Draag goed gedrag en fairplay hoog in het vaandel.
 • Laat iedere jeugdspeler groeien binnen zijn eigen mogelijkheden, verdeel je aandacht over de talenten én de minderbegaafden.
 • Negeer ongepast gedrag niet en treed steeds op indien nodig.
 • Heb extra aandacht voor pestgedrag.
 • Maak duidelijke afspraken met ouders.
 • Besef dat ieder kind een andere aanpak vraagt.
 • Geef duidelijke en eerlijke feedback aan ouders en kind (positief en negatief).
 • Sta open voor nieuwe initiatieven. Volg bijscholing en relevante opleidingen.
 • Leer kinderen realistische doelen stellen.
 • Veiligheid is prioritair !
 • Promoot golf onder het motto : golf is fun !
 • Wees creatief in de trainingen.
 • -Geef aandacht aan opwarming en blessure preventie.

 • Op het einde van het jaar wordt er een junior FairPlay prijs uitgereikt. Het Juniors Committee zal op dan bepalen aan welke junior deze prijs wordt toegewezen.