Panathlon Verklaring

Eric Dewaet, lid van het junior comité, heeft in naam van het Junior Comité van de Golf & Business Club Kampenhout de Panathlon-verklaring ondertekend. Hierdoor gaat het Junior Comité de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Daarom onderschrijven we formeel het “Panathlon charter over de rechten van het kind van de sport”.

Alle kinderen hebben het recht:

  1. Sport te beoefenen
  2. Zich te vermaken en te spelen
  3. In een gezonde omgeving te leven
  4. Waardig behandeld te worden
  5. Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  6. Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  7. Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  8. In veilige omstandigheden aan sport te doen
  9. Te rusten
  10. De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

Meer informatie over de Panathlonverklaring evenals een lijst van ondertekenaars is hier beschikbaar.