Als je sport en om medische redenen een geneesmiddel moet gebruiken, moet je opletten. Sommige geneesmiddelen bevatten immers stoffen die op de dopinglijst staan en die aanleiding kunnen geven tot een positieve dopingtest. Voor deze verboden stoffen kan of moet je een toestemming vragen. Neem trouwens nooit op eigen initiatief geneesmiddelen, maar alleen als een arts ze je voorschrijft. Een geneesmiddel met een verboden stof neem je alleen als het echt nodig is en als je met je arts de mogelijkheid van een andere behandeling hebt uitgesloten.

Lijst van verboden stoffen en methoden

De internationale dopinglijst maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën: sommige stoffen en methoden zijn altijd verboden, andere zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband of zijn verboden bij bepaalde sporten. Zoals elk jaar past het wereldantidopingagentschap (WADA) de lijst van verboden stoffen en methoden aan vanaf 1 januari 2017. Dit jaar zijn er geen substantiële verschillen met de lijst van 2016.

Op www.antidoping.vlaanderen kan je van elk geneesmiddel in België nagaan of het al dan niet een verboden stof bevat, en of voor het gebruik ervan een ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)’ vereist is.