Golf Vlaanderen

Golf Vlaanderen wil met haar Jeugdsportfonds de golfclubs een handige en weloverwogen leidraad aanreiken waardoor ze hun jeugdwerking kunnen optimaliseren en een eigen evenwichtig jeugdbeleidsplan kunnen opmaken en uitvoeren.
Voldoet het jeugdbeleid van de club aan welomschreven criteria dan kan ze aanspraak maken op een subsidie vanuit het jeugdsportfonds. Het jeugdsportfonds is een project van Golf Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen. Indien het jeugdbeleid van een club voldoet aan bepaalde criteria maakt ze aanspraak op het Rabbit (Promo club), Birdie (Kindvriendelijk club) of Eagle (Topjeugd) club kwaliteitslabel.

Dankzij de inzet van het Junior Comité en onze junioren in 2017 werd het jeugdactieplan van GBA Kampenhout na enkele jaren terug positief beoordeeld. GBA Kampenhout werd beloond met het RABBIT (Promo Club) en BIRDIE (Kindvriendelijke club) label voor 2018.

Meer informatie kan terug gevonden worden op de website van Golf Vlaanderen.

Golf Vlaanderen hecht veel belang aan gedragscodes en heeft daarom een algemene gedragscode opgesteld die als rode draad kan gelden doorheen de jeugdwerking (spelers, ouders, trainers). Hier kan u de tekst terugvinden.