Golf Vlaanderen

Golf Vlaanderen wil met haar Jeugdsportfonds de golfclubs een handige en weloverwogen leidraad aanreiken, waardoor ze hun jeugdwerking kunnen optimaliseren en een eigen evenwichtig jeugdbeleidsplan kunnen opmaken en uitvoeren.
Voldoet het jeugdbeleid van de club aan welomschreven criteria dan kan ze aanspraak maken op een subsidie vanuit het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds is een project van Golf Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen. Indien het jeugdbeleid van een club voldoet aan bepaalde criteria maakt ze aanspraak op het Rabbit (Promo club), Birdie (Kindvriendelijk club) of Eagle (Topjeugd) club kwaliteitslabel.

Golfclub Kampenhout zet de laatste jaren fors in op de jeugd en er werden door het Juniors Committee tal van inspanningen geleverd om de basis te leggen voor een sterke jeugdwerking. Wij zijn heel fier om te melden dat de juniorenwerking door Golf Vlaanderen werd bekroond met de hoogste kwaliteitserkenning in 2019 en in 2021 en 2022 opnieuw, in 2020 werden er omwille van Covid-19 geen labels uitgereikt. Kampenhout is één van de twee Vlaamse clubs die het prestigieuze Eagle Label in 2021 en 2022 behaalden.

Meer informatie kan terug gevonden worden op de website van Golf Vlaanderen.

Golf Vlaanderen hecht veel belang aan gedragscodes en heeft daarom een algemene gedragscode opgesteld die als rode draad kan gelden doorheen de jeugdwerking (spelers, ouders, trainers). Hier kan u de tekst terugvinden.